, Honda () , , ,
   
  985928
      /            8 906 098 00 28
> / > Honda ()
 

/ Honda ()

/ Honda ()

/ Honda () B18B

/ Honda () B18C

/ Honda () B20B

/ Honda () C32A

/ Honda () C35A

/ Honda () D13B

/ Honda () D13C

/ Honda () D15B

/ Honda () D16A

/ Honda () D17A

/ Honda () E07Z

/ Honda () F18B

/ Honda () F20B

/ Honda () F20C

/ Honda () F22B

/ Honda () F23A

/ Honda () G20A

/ Honda () G25A

/ Honda () H22A

/ Honda () H23A

/ Honda () J30A

/ Honda () J32A

/ Honda () J35A

/ Honda () K20A

/ Honda () K20B

/ Honda () K24A

/ Honda () L13A

/ Honda () L15A

/ Honda () LDA

/ Honda () P07A

/ Honda () R18A

/ Honda () R20A

/ Honda () ZC

 
АКПП HONDA ORTHIA EL1 B18B S4XA 73000 .
АКПП S4XA 16000 .

АКПП S4XA
АКПП HONDA INTEGRA DB8 B18C MP7A 47000 .
АКПП MP7A 16000 .

АКПП MP7A
АКПП HONDA CR-V RD2 B20B MDLA 51000 .
АКПП MDLA 25600 .

АКПП MDLA
АКПП HONDA SABER UA3 C32A 0 .
АКПП 4000 .

АКПП
АКПП HONDA LEGEND KA9 C35A M5DA 78000 .
АКПП M5DA 6400 .

АКПП M5DA
АКПП HONDA CIVIC EG3 D13B S48A 79000 .
АКПП S48A 4800 .

АКПП S48A
АКПП HONDA CITY GA2 D13C L1 31000 .
АКПП L1 4800 .

АКПП L1
АКПП HONDA CIVIC EG8 D15B M48A 0 .
АКПП M48A 6400 .

АКПП M48A
АКПП HONDA CIVIC EK8 D16A M4MA 65000 .
АКПП M4MA 9600 .

АКПП M4MA
АКПП HONDA CIVIC EU3 D17A CVT MLYA 50000 .
АКПП CVT MLYA 35200 .

АКПП CVT MLYA
АКПП HONDA LIFE JB1 E07Z 28000 .
АКПП 12800 .

АКПП
МКПП HONDA ACCORD CF3 F18B T2C5 43000 .
МКПП T2C5 20800 .

МКПП T2C5
АКПП HONDA TORNEO CL3 F20B MCJA 37000 .
АКПП MCJA 17600 .

АКПП MCJA
МКПП HONDA S2000 AP1 F20C 0 .
МКПП 112000 .

МКПП
АКПП HONDA ACCORD CE1 F22B AOYA 65000 .
АКПП AOYA 8000 .

АКПП AOYA
АКПП HONDA ACCORD CF6 F23A 61000 .
АКПП 17600 .

АКПП
МКПП HONDA INSPIRE CB5 G20A I201, ВЫЖИМ ГИД 73000 .
МКПП I201, ВЫЖИМ ГИД 24000 .

МКПП I201, ВЫЖИМ ГИД
АКПП HONDA INSPIRE UA2 G25A M1WA 53000 .
АКПП M1WA 9600 .

АКПП M1WA
АКПП HONDA ACCORD CF2 H22A MPOA 102000 .
АКПП MPOA 8000 .

АКПП MPOA
АКПП HONDA ACCORD CH9 H23A MCJA (!!!) 46000 .
АКПП MCJA (!!!) 16000 .

АКПП MCJA (!!!)

    HONDA


,


,
DAIHATSU ()
,
HONDA ()
,
ISUZU ()
,
MAZDA ()
,
MITSUBISHI ()
,
NISSAN ()
,
SUBARU ()
,
SUZUKI ()
,
TOYOTA ()
,
HINO ()
 

Honda () ?

Honda () - HONDA , , .. , Honda () . HONDA , .

Honda () ?

. . . .

Honda () ?

, . .

Honda () ?

Honda () . .. Honda () , Honda () - . , Honda () - , .